Termín

Nedeľa

Pondelok-piatok

Sobota

8:00-12:00

Príchod

Cviky na visiacej mreži

rTMS terapia

rTMS terapia

12:00 -18:00

Lekárske vyšetrenie

(9:00-18:00)

Cviky na visiacej mreži

Masáž

(9:00-18:00)

Odchod domov

15:30-18:30

rTMS terapia

 

rTMS terapia

 

 

 

Pre dospelýchplus individuálne cvičenie každý deň

Denne 1 tDCS terapia predpoludním alebo popoludní

 

Denne 2x Galileo a využitie prístrojov

Vo štvrtoklekárske kontrolné vyšetrenie

 

 

V nedeľu: príchod a lekárske vyšetrenie

Večer prvá rTMS terapia

Pondelok-piatok  (podľa týždenného rozpisu):

    Denne 2x cvičenie na visiacej mreži
         Predpoludním jedno cvičenie na visiacej mreži
      Popoludní jedno cvičenie na visiacej mreži
     
    Pre dospelých plus jedno individuálne cvičenie každý deň
    Denne 2x galileo a využitie prístrojov
    Denne 1x masáž
    Denne 2x rTMS terapia (predpoludním, popoludní)
    Denne 1x tDCS terapia

Vo štvrtok lekárske kontrolné vyšetrenie

V sobotu posledná rTMS terapia a odchod domov