Neurorehabilitácia v Šoproni

Neurorehabilitácia v Šoproni – nová nádej pre chorých

A soproni neurorehabilitáció – a betegek új reménye

Viacej ak 10 rokov existuje Neuro rehabilitačný ústav v Šoproni. Jeho zakladateľkou je Mudr. Mally Judit neurologička venujúca sa výskumu tremoru, ataxie pri Parkinsovom syndrome, cievnych príhodách a iných závažných neurologických ochoreniach. Zaujala ju hlavne problematika rehabilitácie takto postihnutých pacientov a nová metóda rTMS /repetičná transcraniálna magnetická stimulácia / a tDCS / transcraniálna direkt curent stimulácia.

Podstata tejto metódy spočíva v tom že Nervový systém je neinvazívnym spôsobom prostredníctvom transcraniálnej  magnetickej stimulácie, prikladaním prístroja šíriaceho magnetické vlny meniace elektromagnetické pole čo spätne indukuje prúd v nervových vláknach. Stimulácia sa realizuje buď nízkymi alebo vysokými frekvenciami v závislosti od stavu pacienta.

Traumatické poškodenie mozgu, zápal, obehové problémy-cievna príhoda s následnými neurolgickými symptómami ako je ochrnutie, poruchy reči, poruchy pamati, spomalená pohyblivosť, spomalené myslenie, poruchy pozornosti, porucha schopnosti učiť sa a  depresívne nálady Všetky tieto funkcie prináležia k určitej oblasti mozgu čo dôkladným neurologickým vyšetrením pani prímarka  Mudr. Málly Judit presne stanový.

. Po cievnych príhodách a neurodegeneratívnych ochoreniach je práve toto prúdenie energie v nervových vláknach narušené. Opakovaním tejto stimulácie čo sa deje počas týždenného pobytu sa po niekoľkých dňoch dostaví výrazné zlepšenie Táto stimulácia nie je bolestivá.

Zvlášť efektívna je táto liečebná metóda u pacientov s ochrnutím t.j. po mozgovej príhode alebo poškodení miechy. Obnovenie pohybovej aktivity nie je závislé od času vypuknutia choroby. Účinok sa dostaví aj po 10 rokoch pričom efekt je trvalý. V záujme funkčného zlepšenia je nutné liečbu opakovať. Pri Parkinsonovej chorobe sa efektívnym javí pol ročný interval opakovania

Tzv. Šoproňská metóda vo významnej miere zlepšuje ochrnutia končatín, poúrazové následky  poškodenia miechy,  Parkinsonov syndróm kde veľmi významne zlepší tremor a  ataxiu  čo sa doposiaľ liekmi nedá veľmi ovplyvniť.  Syndróm bolesti,  perinatálne lézie, zlepšuje psychomotorický vývoj detí narodených s poškodeným nervovým systémom.  Narušený rečový vývin.

Súčasťou Šopronskej metódy je aj intenzívna pohybová terapia – rehabilitácia a masáže ktoré pacienti absolvujú doobeda a aj poobede.

Rehabilitáciu  absolvujú pacienti s erudovaným a veľmi dobre zohratým personálom ktorý sa okrem iných stará aj o to aby sa pacientii cítili dobre a aby tám vládla príjemná atmosféra bez stresov.

Pacienti sa môžu prihlásiť cez internet alebo telefonicky.                                                                             

 Pobyt je týždenný. Vždy v nedeľu prijíma pacientov pani prímarka Mudr.Málly Judit ktorá Vás aj vyšetrí a na základe toho Vám stanový formu rehabilitácie a na hlavu Vám zakreslí presné miesto  pre rTMS a tDCS stimuláciu.  V sobotu doobeda týždenná rehabilitácia končí. Pacienti si môžu pobyt predĺžiť po dohode s prímarkou ktorá rozhodne či je to potrebné alebo nie. Platí sa v hotovosti počas pobytu. Cena a všetky potrebné informácie sú uvedené na internetovej stránke.  /www. Neurorehabilitácia Sopron.hu/

Ubytovanie je zabezpečené v centre malebného hystorického mestečka Šoproň  v bezbarierovo upravenej  budove bývalého kláštora. Izby so dvojposteľové aby mohol mať pacient aj doprovod.

Útulné dvojposteľové izby s kúpeľňou sú vybavené TV, chladničkou, ohrievačom vody na prípravu čaju a kávy.  Stravu si pacient zabezpečuje sám. Obedy si telefonicky objednáva z reštaurácie ktorá ponúka 4 druhy menu a obed dovezú až na izbu. V blízkosti sú aj dobre zásobené potravinové obchody.   V interieri je aj internetové pripojenie

Pííbuzný pacientov sa môžu zúčastňovať aj všetkých cvičení a  Th aby s pacientom mohli cvičiť aj doma.

Neurorehabilitačný  ústav  je jedinečné zdravotnícke  zariadenie ktoré Vám môže významne zlepšiť Váš aktuálny zdravotný stav a je nádejou aj pre Vašu lepšiu budúcnosť  .