Tyzdenny Casovy:

Každý má nejakú vedomosť ohľadom klasickej rehabilitácie, ale o druhej časti metódy, tak často spomínanej ako TMS liečba, vie málo ľudí. Čo vie toto zariadenie robiť?
Stimulačné zariadenie na zlomok sekundy generuje vysoko intenzívny premenlivý elektromagnetický priestor, ktorý prenikne cez kostru lebky (transcranialne), a v nervovom systéme ako vo vodiacom tkanive indukuje prúd. Rovnako ako u dospelých aj u detí znižuje svalovú stuhnutosť , uvoľní svaly a pomáha začať aktívny pohyb. Žiaľ, v nezrelom mozgovom tkanive sa často vyvinie epileptický záchvat. V našom rehabilitačnom centre použivame nízkofrekvenčnú terapiu, ktorá výrazne znižuje počet záchvatov. Máme nespočetné množstvo nástrojov, aby sme deti hravou formou rozvíjali. Rodičia s radosťou sledujú lekcie a keď vidia očividné zlepšenie, sú vďační. No, ako pri každom ochorení – aj tu sa liečba musí opakovať, aby sme dosiahli neustále zlepšovanie. Nech si nikto nemyslí, že je to nejaký druh všelieku. Iba pretrvávajúcou a trpezlivou prácou môže byť liečba veľmi úspešná.

Úprimne povedané, rodič ťažkosťou púšťa aj zdravé dieťa do cudzieho prostredia nieto ešte zranené ...
Je to pravda. Ibaže my sme tak vysnívali a postavili naše centrum, aby v ňom bolo pohodlné miesto pre každého. Rovnako pre pacienta ako aj príbuzných. Neberte to ako neskromnosť z mojej strany,  no, listy  vďačných rodičov zo susedných krajín vrátane Slovenska mi hovoria, že sme to urobili správne. Toto potvrdzuje aj skutočnosť , že naši malí pacienti sú radi keď sa k nám vrátia.

Prečo je dôlezité dráždenie mozgu cez lebečnú kosť pri ochrnutiach, ťažkosti s rečou  a migrenóznej  bolesti ?
Zrejme neexistuje  žiadna  súvislosť medzi zaznamenanými príznakmi a chorobami.  Niečo však predsa je spoločné a to, že choroby mozgu, ktoré nie je možné riešiť pohybom ruky , logopedickými cvičeniam

i a jednoduchým použitím lieku proti bolesti. Existuje jedno riešenie a to  z vonka cez lebečné kosti je nevyhnutné dráždiť tie oblasti mozgu , ktoré sa podieľajú na vytvoreni danej funkcie.
Ako to môžeme urobiť?
Vo  svete sa rozšírili dva druhy dráždenia / stimulácie/ mozgu. Repetitívna trascraniálna magnetická stimulácia (rTMS) a transcraniálna dirrect current stimulácia (tDCS)

Čo znamenaju tieto dlhé slová?
rTMS je  striedavé elektromagnetické pole, ktoré je také silné , že dokáže vyvolať indukciu prúdu  v nervovom systéme a prechádza akčným potenciálom, to znamená že nerv je stimulovaný / podráždi sa/. Je to ako rádiova vlna, ktorá prenikne aj cez najhrubsiu stenu, v našom prípade cez kosti lebky alebo chrbtice. rTMS priamo stimuluje rôzne oblasti kôry mozgu, ktoré sa okamžite rozšíria do rôznych hĺbok mozgu alebo na opačnú mozgovú pologuľu / hemisféru/.
tDCS  pracuje  jednosmerným nízkosilným prúdom, ktorý  mení polarizáciu membrán nervových buniek. Aj keď oba stimuly majú odlišný prvotný mechanizmus účinku, konečným účinkom je, že produkujú hormón, ktorý podporuje regeneráciu nervového systému a v oblasti pod komorami  zvyšuje tvorbu kmeňových buniek ich diferenciáciu na príslušné bunky v mieste poškodenia.

Teda vráťme sa znovu k stimulácii. Čím máme stimulovať? Pri akých ochoreniach?
Pri ochoreniach centrálnej nervovej sústavy je potrebné použiť obidva druhy stimulácie spolu.  Na základe najnovších údajov z literatúry pri začatí slovného prejavu  dôležitú úlohu zohráva tDCS. Dôležitý je u predčasne narodených detí u ktorých reč sa nezačala ani počas viacerých rokov alebo u dospelých, ktorí stratia reč kvôli mŕtvici /stroke/. tDCS  stimuláciou sa urýchli zlepšenie a malé dieťa takisto ako jeho zdraví rovesníci najprv vydáva niekoľko zvukov, žvatlá neskôr bľabotá. Sformulujú sa prvé slová ako papa, mama, baba. Stimulácia  nenahrádza pravidelnú starostlivosť v rozvíjaní sa. Musia ísť spoločne. Takto to bolo aj u 5 ročnej Cindy, ktorá po opakovanom rTMS a tCDS po pol roku formuje vety i keď so silnými fonačnými poruchami. Ako by sme povedali, len matka rozumie jej hlasu.
U detí narodených s poškodením centrálnej nervovej sústavy je veľmi dôležité vzbudiť pozornosť. Dieťa, ak nedokáže venovať pozornosť, môžeme hovoriť, robiť čokoľvek, informácia sa nedostane do centrálnej nervovej sustavy. Dvojitá stimulácia čelného laloka mozgu v tomto pomáha. Prvé skúsensti rodičov po jednom mesiaci stimulácie sú, že dieťa počúva, sleduje zrakom , reaguje na hlas, svetlo. Takýto pokrok nie je možné dosiahnuť iba ukazovanim farebných, lesklých predmetov. Na to sa musí programovať mozog.
Po prekonaní mozgovej mŕtvici /stroke/, pri jednostrannom ochrnutí, používame spolu tieto dve stimulácie spojené s  intenzívnou pohybovou terapiou. Pomocou stimulácie pomáhame zdravým oblastiam mozgu prevziať funkciu stratených oblastí. 

Elektromagnetická liečba zlepšuje príznaky poškodenia vzniknutých počas pôrodu alebo elektromagnetická stimulácia mozgu inicuje zlepšenie poranení  počas pôrodu.
Deväť mesiacov tehotenstva je najkrajším obdobím väčšiny žien dokonca aj vtedy, keď je sprevádzané menším-väčším nepohodlím. Narodenie samotné je zázrak. Rodička v eufórii ani neuvažuje o rizikách počas príchodu dieťaťa na svet.

Určite. Samotný pôrod nie je úplne neškodný proces. – hovorí dr. Málly Judit, riaditeľka neurorehabilitačného centra v Soproni. Môže sa stať , že otváracia doba pôrodných ciest  je veľmi dlhá , nie je zriedkavé,že plod sa zakliesni v pôrodnych cestách, alebo plodový kolácč / placenta/ nedostatočne plní funkciu. V tejto situácii je najväčším problémom porucha krvného zásobovania, čo vedie k vysokej pravdepodobnosti poškodenia mozgu malého dieťaťa.

Existuje spoľahlivá metóda na meranie stavu dieťaťa a stupeň možného zranenia?
Takzvaný Apgar test / skóre/, ktorý dáva obraz o stave novorodenca. Lekár bodmi hodnotí u novorodenca farbu, pulz, svalový tonus, dýchanie. Ak hodnota je nízka, je vážnym  stavom z veľkého nedostatku kyslíka. Nedostatočné zásobovanie kyslíkom v okolí komôr má za následok- demyelinizaciu- zánik pošvy nervového vlákna. K tomuto treba vedieť, že nervové bunky mozgu sú obalené vrstvou tuku / myelínovou pošvou/ a keď tento obal zmizne vtedy hovoríme o demyelinizácii. Vytvoriť sa môžu rôzne neurologické príznaky. Časté je poškodenie motrickej dráhy,  svaly končatín sú stuhnuté a tonus chrbtových svalov je znížený. Dieťa nemôže zdvihnúť hlavu , nevie sa otočiť, prípadne neviazane sa mu  „trasú” končatiny.

Do akej miery ovplyvňuje stuhnutie svalov vzniknuté poruchou prekrvenia ďalší vývin dieťaťa?
Vo veľkej miere ovplyvňuje.Tento typ zranenia u detí  je vždy zložitý , komplexný. Zároveň telesný aj duševný. Otvorene:  ak pohybový vývoj dieťaťa zaostáva,tak brzdí, dokonca potlačí až zastaví intelektuálny vývoj. Ak dieťa napríklad nevie zdvihnúť hlavičku, mozog je ochudobnený o vážny vizuálny zážitok, teda vypadne dôležitý stimul , ktorý je dôležitý pre duševný vývoj. Typickým príznakom toho je, že postihnuté dieťa sa nevie postaviť na chodidlá iba na špičky prstov.

Z našich predchádzajúcich rozhovorov si naši čitatelia  môžu  pamätať, že v Sopronskom neuroreabilitačnom centre s akým úspechom liečia poranenia chrbtice, stavy po mozgovej mŕtvici, ako aj ľudí trpiacich Parkinsonovou chorobou. Čím by ste povzbudili tých rodičov, ktorých dieťa  utrpelo zranenie počas pôrodu?
Našou metódou je klasická rehabilitácia s kombináciou elektromagnetickej liečby. Veľmi výrazne  dokážeme zlepšiť pohyb u detí, svalovú relaxáciu a koncentráciu pozornosti. Moji skvelí kolegovia       s odbornými skúsenosťami so zručnosťou a trpezlivosťou cvičia s malými pacientami . Napríklad, položia ich na závesné zariadenie a tak  lietajú vo vzduchu. Takto nútia ich zdvihnnúť hlavu a držaťsa  trup. Zistili sme, že po liečbe dokážu sa lepšie sústrediť, prejavujú záujem. Samozrejme je dôležité začať  liečbu čo najskôr, tým je lepšie. Elektromagnetická liečba  (rTMS) ovplyvňuje plasticitu mozgu, čo má za následok funkčné zlepšenie. U detí je to obvzlášť účinné. Obrovský význam má, keď dieťa sa naučí liezť, šplhať, postaviť sa, je čistotné a začne hovoriť.